Bezvýkopová technológia Berstlining

Kežmarok – obnova ul. Michalská

Jablonov - vodovod, obnova výtlačného potrubia

Moldava nad Bodvou, ul. Hlavná – rekonštrukcia vodovodu bezvýkopovou technológiou