Kanalizácie

ČOV Poprad – Matejovce:

 • dokončenie kanalizácie a prečerpávacej stanice Kvetnica,
 • zhotovenie kanalizačného zberača D1 a prepojenie kanalizácie na sídlisku Poprad – Juh,
 • dokončenie kanalizácie Poprad – Západ,
 • rekonštrukcia a dostavba verejnej kanalizácie v obci Štrba

Kanalizácia obce Hozelec:

 • výstavba kanalizačnej vetvy C materiál PVC-U DN300,
 • výstavba kanalizačných odbočiek na vetve C,
 • výstavba kanalizačnej vetvy B materiál PVC-U DN300,
 • výstavba kanalizačnej vetvy A materiál PVC-U DN300

Stará Ľubovňa a Nová Ľubovňa:

 • Stará Ľubovňa - dobudovanie kanalizačného zberača a kanalizačné odbočky,
 • Nová Ľubovňa - dobudovanie kanalizácie, stoková sieť, odbočky.

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce:

 • kanalizačný zberač Švábove – Hôrka, Gánovce - Švábovce,
 • odľahčovacia komora OK 1,
 • napojenie kanalizačných zberačov Gánovce na OK 1,
 • odľahčovacia stoka,
 • dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Hôrka.

ČOV Levoča - obnova potrubných rozvodov

Lanová dráha funitel Priehyba - Chopok:

 • prepojenie kanalizačného potrubia

Lanová dráha Lúčky - Priečno:

 • splašková kanalizácia a kanalizačné prípojky pre objekt Garáže