Predmet činnosti

HLAVNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI:

  • verejné inžinierske siete, výstavba a rekonštrukcia – voda, kanál, plyn vrátane prípojok
  • technologické stavby
  • vodárenské a kanalizačné čerpacie stanice, vodojemy
  • spevnené plochy a parkoviská
  • drobné stavby

VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ:

  • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  • čistiace a upratovacie práce