Základné údaje spoločnosti

Obchodné meno: BEPAX, s.r.o.
Sídlo: Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
IČO: 36 680 702
DIČ: 2022246424
IČ DPH: SK2022246424
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Poprad
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis do obchodného registra:
Deň zápisu: 29.09.2006
Obchodný register: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 17816/P

Konatelia spoločnosti:

  • Ing. Vladimír Pastorek
  • Ing. Milan Ulbricht
  • Ing. Beáta Pastoreková

Stavbyvedúci:

  • Vladimír Brija
  • Ing. Milan Petranin