O spoločnosti

Spoločnosť BEPAX, s. r. o. vznikla v septembri 2006. Napriek jej krátkemu pôsobeniu na trhu zaznamenala rýchly rozvoj, nakoľko je dostatočne personálne, technicky a technologicky vybavená a jej konatelia majú dlhoročnú odbornú prax v oblasti realizovania inžinierskych stavieb.
Hlavným cieľom spoločnosti je výstavba inžinierskych sietí – voda, kanalizácia pre priemyselné zóny, IBV, logistické a obchodné centrá.

Na začiatku existencie sa firma zamerala na okruh veľkoodberateľov a súkromných podnikateľov. Pri tomto rozbiehajúcom procese sa dôležitosť kládla na vytvorenie si dobrého mena na domácom trhu. To si zabezpečila kvalitou vykonávanej práce a služieb, ich cenou a flexibilitou. V období svojho rozvoja sa firma snaží zvýšiť svoj rast a efektivitu nielen novými kvalifikovanými silami, ale i novými modernejšími technológiami a nákupom nových pracovných strojov. Vieme pružne reagovať na požiadavky trhu a zavádzať nové progresívne technológie.

V súčasnosti disponujeme kompletným strojným a mechanizačným vybavením. Práce sú vykonávané vlastnými zamestnancami v pracovnom pomere, fluktuácia je veľmi nízka.