BEPAXTHERM, s.r.o.

Logo bepaxtherm

 • PREDAJ
 • REALIZÁCIA
 • PORADENSTVO
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Vonkajšie rozvody

 • vodovod
 • kanalizácia
 • plynofikácia

Vnúnorné rozvody

 • ústredné vykurovanie
 • zdravotechnika
 • plynofikácia

Tepelné čerpadlá

Solárne systémy

Kotolne s výkonom nad 500 kw

Spoločnosť BEPAXTHERM, s.r.o. má certifikované systémy v oblasti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien, ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia.
 • systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008
 • systém environmentálneho systému manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy STN OHSAS 18001:2009/OHSAS 18001:2007
 
Celkové zámery a smer pôsobenia spoločnosti v oblasti kvality, environmentu a BOZP sú deklarované Politikou integrovaného manažérskeho systému spoločnosti.
Bepaxtherm, s.r.o. - Politika integrovaného manažérskeho systému sú deklarované Politikou integrovaného manažérskeho systému spoločnosti.