Relining dlhých úsekov

 

Touto metódou (relining) sa vytvára systém "rúra v rúre“.

Metóda využíva existujúce potrubné vedenie k preprave kvapaliny ( pitnej vody, odpadovej a dažďovej vody, atd.), ako chráničku nového potrubia.

Metóda má bezkonkurenčnú výhodu: staré potrubie sa nahradzuje rýchlo a jednoducho novým potrubím v kvalite zodpovedajúcej novým požiadavkám na prevádzkovanie potrubnej trasy.

Do vyčisteného úseku sa vťahuje potrubie minimálne o jednu dimenziu menšiu ako je pôvodné potrubie . Medzi pôvodným a novým potrubím vznikne voľný medzi priestor.

  • Zmenšenie priemeru sanovaného potrubia
  • Vhodné od DN 60 -  neobmedzene
  • Sanovaný materiál: je možné sanovať všetky druhy materiálov
  • Sanačný materiál: tvárna liatina so zámkovými spojmi, polyetylén, sklolaminát, PVC