Berstlining

Metóda pozostáva v rozdrvení alebo rozrezaní pôvodného potrubia špeciálnou upravenou hlavou. Súčasne s deštrukciou potrubia prebieha statické vťahovanie nového potrubia.

Použitím tejto technológie, pri ktorej sa roztrhá existujúce vedenie, je možné zvýšiť existujúcu kapacitu potrubia vtiahnutím potrubia o väčšom priemere než bolo staré potrubie.

Na rozdiel od iných metód využívajúcich dynamické rázy, pri tejto metóde nedochádza k otrasom okolitého terénu a k narušeniu vedľajších sietí.

  • Zväčšenie priemeru o 4 dimenziu
  • Vhodné od  DN 60 do DN 300
  • Sanovaný materiál: tvárna liatina, sklolaminát, PE, oceľ, PVC
  • Sanačný materiál: tvárna liatina so zámkovými spojmi, polyetylén opláštený RC

Berstlining